wtorek, 26 listopada 2013Siedzę na spotkaniu projektowym w Atenach. Jest ciekawie, jak zwykle na spotkaniach projektowych, ale zbyt wcześnie, żeby pisać o tym projekcie.

Zamiast tego chciałbym napisać o projekcie, który się toczy, a dotyczy rodzin wielojęzycznych. Ciekawy projekt, który jest przeznaczony dla wszystkich tych, których dzieci z różnych powodów mają szansę mówić od małego więcej niż jednym językiem.

   Celem projektu „Wielojęzyczne Rodziny” jest dążenie do zachowania języków i kultury 47,3 miliona imigrantów mieszkających na terenie Unii Europejskiej oraz wielu rodzin, w których rodzice posługują się więcej niż jednym językiem. Imigranci i osoby wielojęzyczne reprezentują skarb lingwistyczny Europy, który należy zachować w celu wzbogacenia językowej i wielokulturowej różnorodności naszego kontynentu.

   Dla zachowania istniejącego bogactwa językowego Europy konieczne jest przekazanie tego skarbu kolejnemu pokoleniu – dzieciom w rodzinach wielojęzycznych oraz pochodzenie imigracyjnego.
Wielojęzyczne dzieci są również symbolem dla swoich rówieśników, że umiejętność posługiwania się dwoma i więcej językami jest osiągalna.
Trudność polega na tym, aby wspierać i informować imigrantów lub dwujęzycznych rodziców, jak i dlaczego należy wychowywać dzieci dwu lub wielojęzyczne w sprzyjającej atmosferze.
Projekt „Wielojęzyczne Rodziny” zapewni rodzicom trzyetapowe wsparcie odpowiadając na pytania:
• Dlaczego – powinniśmy wspierać uczenie się i ciągłe używanie rodzinnych języków przez dzieci?
• Co – możemy zrobić, aby wspierać dzieci w zachowaniu języków rodziny?
• Jak – prowadzić wsparcie językowe, aby dzieci kontynuowały naukę rodzimych języków i zachowały ich znajomość?
Projekt obejmuje także przygotowanie materiałów wspierających dla nauczycieli, grup imigrantów, oraz osób/pracowników społecznych współpracujących z rodzinami wielojęzycznymi i imigrantami, tak by mogli przekazywać je dalej, oraz wspierać współpracujące rodziny poprzez udzielanie odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz pomoc w dostępie do materiałów.
Ponadto w ramach projektu „Wielojęzyczne Rodziny” przygotowywane są materiały dla dzieci, dzięki którym przekonają się one, że posługiwanie się dwoma lub więcej językami, także językami rodziców, jest powodem do dumy i że może stanowić istotną wartość w ich życiu.
Materiały dla rodziców zostaną opracowane w 17 językach.
Więcej możecie przeczytać na:
www.multilingual-families.eu